Název provozovny: Psí salon Bety

Místo podnikání: Havlíčkova 370, 538 03 Heřmanův Městec

Provozní doba: Dle objednávek

Identifikace provozovatele: IČ: 00970417

Živnostenský list vydán: 23.10.2018

Předmět činnosti: Stříhání a kosmetická úprava psů

Rozsah poskytovaných služeb: Poskytování služeb - péče o srst zvířat

Předpoklady pro výkon činnosti: Rekvalifikační a vzdělávací kurz stříhání a kosmetická úprava psů ukončen zkouškou dne 26.2.2016

VYHRAZUJI SI PRÁVO NA NEDOKONČENÍ ÚPRAVY PSA PŘI JEHO AGRESIVNÍM CHOVÁNÍ !!!

VYHRAZUJI SI PRÁVO ODMÍTNOUT ZÁKAZNÍKA POKUD PES NESPLŇUJE DANÁ KRITÉRIA.

UPRAVOVANÝ PES MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ OČKOVANÝ!

ÚPRAVA PROBÍHÁ BEZ PŘÍTOMNOSTI MAJITELE, JEHO PŘÍTOMNOST VYŽADUJI POUZE VE VÝJIMEČNÝCH SITUACÍCH, např. pokud se jedná o starší, nebo velmi stresované pejsky.

 

Zásady osobní hygieny

 •  ochranné pracovní pomůcky v provozovně - zástěra a gumové rukavice
 •  při přechodu z nečisté práce na čistou si umyji ruce v teplé vodě s použitím vhodného mycího prostředku
 •  sušení rukou jednorázovými ručníky
 •  dezinfekce nástrojů po každém psu

Úklid provozovny

 •  denně je prováděn úklid a čištění provozovny vysátím po každém zvířeti a čištěním na vlhko a dále při každém znečištění
 •  úklidové pomůcky jsou bezpečně uloženy
 •  úklid je prováděn osobně, sanitární den 1x týdně
 •  průběžně je prováděna dezinfekce ploch, nástrojů a pomůcek
 •  v provozovně je zakázáno kouřit

Dezinfekce

 • je prováděna chemická, při použití chemických přípravků dle návodu výrobce, za dodržení předepsané koncentrace a doby působení
 • mechanická očista a dezinfekce nástrojů, pomůcek a pracovních ploch
 • při znečištění biologickým materiálem nástroje a pomůcky dezinfikuji přípravkem s virucidním účinkem
 • používané dezinfekční přípravky jsou schváleny hlavním hygienikem ČR
 • přípravky mají vyznačený datum výroby a spotřeby

Manipulace s prádlem

 • čisté prádlo je uloženo na svém vyhrazeném místě
 • každý zákazník má čisté ručníky na mytí a sušení
 • čisté a použité prádlo je uloženo každé zvlášť
 • použité prádlo se pere a vyváří v pračce

Nakládání s odpadky

 • odpad je z provozovny odstraňován denně
 • odpad je tříděn na chlupy a obaly, v koši je vložen igelitový pytel
 • popelnice jsou umístěny před provozovnou

První pomoc

 • lékárnička první pomoci je vybavena podle charakteru poskytované služby

Provozní řád zpracoval: Martina Krejčí

Za dodržování provozního řádu zodpovídá: Martina Krejčí

Dne: 7.12.2018